صنايع از روشهای گوناگونی با توجه به حوزه هاي مديريتي و يا نظارتي درکنار یکدیگر طبقه بندي يا تقسیم بندی مي شوند مثل گروه های تعریف شده در بورس اوراق بهادار تهران يا بر اساس فرآيند توليد  كه توسط وزارت صنعت و معدن انجام ميشود.

    صنايع از روشهای گوناگونی با توجه به حوزه هاي مديريتي و يا نظارتي درکنار یکدیگر طبقه بندي يا تقسیم بندی مي شوند مثل  گروه های تعریف شده در بورس اوراق بهادار تهران يا بر اساس فرآيند توليد  كه توسط وزارت صنعت و معدن انجام ميشود.

طبقه بندي صنايع تعريف شده در بورس اوراق بهادار تهران:

 1- استخراج زغال سنگ

2- كشاورزي ،‌دامپروري و خدمات وابسته به آن 

3- استخراج كاني هاي فلزي 

4- استخراج ساير معدن ها

5- نساجي 

6- دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

7- فرآورده هاي چوبي

8- فرآورده هاي كاغذي

9- انتشار، چاپ و تكثير

10- فرآورده هاي نفتي، ذعال كك و سوخت هسته اي 

11- لاستيك و پلاستيك 

12- فلزهاي اساسي

13- ساخت فرآورده هاي فلزي

14- ماشين آلات و تجهيزات

15- ماشين آلات دستگاه هاي برقي

16- ساخت راديو، تلويزيون، دستگاه ها و وسيله هاي ارتباطي

17- وسيله هاي اندازه گيري، پزشكي و نورشناختي

18- خودرو و ساخت افزارها

19- ساير وسيله هاي ترابري

20- مبلمان و ديگر مصنوعات

21- قند و شكر

22- شركت هاي چند رشته اي صنعتي

23- فرآورده هاي غذايي و آشاميدني بجز قند و شكر

24- مواد و فرآوردهاي دارويي

25- فرآورده هاي شيميايي

26-پيمانكاري صنعتي 

27- رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن

28- خدمات فني و مهندسي 

29- انبوه سازي، املاك و مستغلات

30- كاشي و سراميك

31- سيمان، آهك و گچ

32- ساير فرآورده هاي كاني غير فلزي

33- ترابري، انباداري و ارتباطات

طبقه صنايع با توجه به فرآيند توليد توسط وزارت صنعت معدن با نگرش محيط زيستي 

1- صنايع غذايي

2- صنايع نساجي

3- صنايع چرم

4- صنايع سلولزي

5-صنايع فلزي

6- صنايع كاني غير فلزي

7- صنايع شيميايي

8- صنايع دارويي

9- صنايع برق

10  صنايع كشاورزي

11- صنايع ماشين سازي

منبع: تیم یار